KVKK Aydınlatma Metni (Veri Sorumlusu Bilgilendirme Metni)

 1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, Makinesan (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve yönetimi,
 • İletişim kurulması ve taleplerinize cevap verilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki yöntemlerle toplayabilir:

 • İletişim bilgilerinizin doğrudan tarafımıza sağlanması,
 • Web sitesi ve diğer dijital platformlarımızın kullanımı,
 • Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşılan bilgiler,
 • İşbirliği yapılan üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarına uygun olarak belirli bir süreyle sınırlı olarak işlenir ve bu süre sonunda ilgili veriler silinir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarını ve Hukuki Sebeplerini Öğrenme Hakkı

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiğini öğrenme hakkınız bulunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve taleplerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Adres: Sanayi Mahallesi Hidayet Sokak No:2 Pendik İstanbul
Telefon: 0850 811 20 59
GSM: 0535 079 04 24
E-Posta: info@makinesan.com.tr

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, kişisel verilerinizi korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Kişisel verileriniz, yasa gereği gizli tutulur ve yetkisiz erişime karşı korunur.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ya uygun olarak, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve hukuki sebeplerini öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasını engelleme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar görmeniz halinde tazminat talep etme.
 1. İletişim Bilgileri

KVKK ile ilgili taleplerinizi iletmek ve kişisel verilerinizi korumakla ilgili her türlü sorunuzu sormak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Adres: Sanayi Mahallesi Hidayet Sokak No:2 Pendik İstanbul
Telefon: 0850 811 20 59
GSM: 0535 079 04 24
E-Posta: info@makinesan.com.tr

Şirket, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi koruma taahhüdüne sahiptir ve bu metni gerektiğinde güncelleyebilir. Bu nedenle, KVKK Aydınlatma Metni’ni düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir.